Här kan du skriva felanmälan till FaBo gällande de kommunala fastigheterna

Välj vilket fastighet som felanmälan avser

Skolor/förskolor

Skogstorpsområdet

Söderområdet

Tullbroområdet

Tångaområdet

Ullaredsområdet

Gymnasieskolan

Övriga skolor

 

Servicehus/gruppbostäder

Servicehus

Gruppbostäder

 

Övriga fastigheter

Fritids anläggningar

Övriga