Felanmälan
Fyll i samtliga fält i nedanstående formulär så detaljerat som möjligt och ange din e-postadress. Vi åtgärdar felet så snabbt vi kan.
Adress:
Ingång. Bokstav A B C osv
(för underlättning för våra fastighetsskötare):
Felkod:
Namn (anmälare):
Telefon:
e-post:
Produktnummer
(anges på lägenhetsdörr xxxx-xxx):
Husdjur:
Huvudnyckel: Ja Nej
Nyckel i tub: Ja Nej
Bifoga bild på det fel/skada som ditt ärende gäller.
Med hänvisning till GDPR godkänner jag att mina kontaktuppgifter får skickas vidare till berörd entreprenör: Ja  Nej 
Beskrivning av felet som önskas avhjälpt, art och plats (rum):
OBS! Endast ett fel per anmälan.
     Powered by:Arrigo, a product from AB Regin